Author : admin

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh ( Future perfect continuous tense) 2021

Trước khi xem thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, Zaenglish khuyên bạn xem lại bài Thì tương lai hoàn thành đã được chia sẻ ở bài trước. Còn Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc cũng như cách dùng của thì này. Giống nhiều chủ đề trước ở phần cuối có bài […]

Chuyển lên trên