Cách dùng APPRECIATE trong tiếng anh

Cấu trúc appreciate trong tiếng anh

“I apprecite you guys, my readers”. ZAenglish đố các bạn dịch được câu này đó. Dịch được thì sẽ thấy bất ngờ nha. Nếu các bạn vẫn chưa dịch được thì hãy cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay để tìm ra câu trả lời nha. Yeb, hôm nay chúng ta sẽ học cấu trúc Appreciate. Let’s start our lesson!

1. CẤU TRÚC APPRECIATE LÀ GÌ?

Ta có: Appreciate (v): đánh giá cao, tăng giá, cảm kích, nâng cao giá trị, trân trọng, …

Ex: His director really appreciates his staffs. (Giám đốc của anh ấy thực sự đánh giá cao nhân viên của mình.)

2. Cách dùng cấu trúc APPRECIATE

2.1 Dùng để thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao, biết ơn ai đó về điều gì đó.

Cấu trúc:

Appreciate + Danh từ/ Đại từ/ V-ing

Or Appreciate + that + S + V

Ex: I really appreciate all your love. (Tôi thực sự rất trân trọng tình cảm của cậu.)

2.2 Dùng để thể hiện sự hiểu, thừa nhận điều gì

Cấu trúc:

Appreciate + Danh từ

Or  Appreciate + that + S + V

Ex:

  • People appreciate the need for green trees. (Mọi người thừa nhận sự cần thiết của cây xanh.)
  • I appreciate that Lucy needs this idea. (Tôi hiểu rằng Lucy cần ý tưởng này.)

2.3 Dùng để chỉ sự tăng giá trị của cái gì đó

Cấu trúc: S + appreciate

Ex:

  • Value of my villa has been appreciated significantly. (Giá trị biệt thự của tôi đã tăng lên đáng kể.)
  • Vaccines will continue to appreciate in this situation. (Vaccines sẽ liên tục tăng giá trong hoàn cảnh này.)

3. Những điều cần lưu ý khi sử dụng cầu trúc APPRECIATE

  • Không được sử dụng Appreciate trong các thì tiếp diễn: hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, …

Ex: Linda’s friends don’t appreciate her. (Bạn bè của Linda không hề công nhận cô ấy.)

Linda’s friends aren’t appreciating her.

  • Một số từ liên quan đến Appreciate:
  • Đồng nghĩa: Give thanks, respect, regard, value, admire, catch the drift, prize, judge, take account of, savor, see daylight, welcome, praise, rate highly …
  • Trái nghĩa: criticize, neglect, lose value, decrease, overlook, disparage, ….

 *LỜI KẾT: Bài học hôm nay tạm kết thúc rùi đấy. Bạn đã dịch được câu ở lời mở đầu chưa nhỉ. Yeb, nó có nghĩa là chúng tớ rất đánh giá cao các cậu đấy, những độc giả trung thành của ZAenglish. Hy vọng những bài học này đã mang lại sẽ giúp bạn đến gần hơn mục tiêu chinh phục Tiếng Anh của mình. Cuối cùng, hẹn gặp lại các bạn vào những chuyên đề ngữ pháp tiếp nha!

Cách dùng APPRECIATE trong tiếng anh
Chuyển lên trên