Cách dùng cấu trúc Feel trong tiếng anh

Cách dùng cấu trúc Feel trong tiếng anh

Khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, để thể hiện một cảm xúc hay cảm giác gì đó, ta có thể sử dụng cấu trúc chủ ngữ kèm động từ tobe và theo sau là tính từ chỉ cảm giác. Tuy nhiên cấu trúc này lại tương đối đơn giản và không phù hợp cho các tình huống trang trọng. Bên cạnh đó, trong tiếng Anh còn có một cấu trúc có thể vừa được sử dụng trong các tình huống trang trọng, lại vừa có thể đảm bảo chức năng vừa nêu, đó là cấu trúc Feel. Cùng tìm hiểu bài viết để hiểu rõ hơn về cấu trúc này nhé!

Cách dùng cấu trúc Feel trong tiếng anh

1. Định nghĩa

Feel trong tiếng Việt có nghĩa là “cảm giác” hoặc “ cảm thấy. Cấu trúc Feel được sử dụng trong nhiều cấu trúc khác nhau nhưng chủ yếu các cấu trúc đó đều thể hiện hành động của chủ thể đang cảm thấy như thế nào hoặc có cảm giác gì đó. Việc cảm thấy đó có thể là về một việc làm, hành động hay hiện tượng.  Còn cảm giác là cảm xúc bình thường của con người (vui, thích, hạnh phúc, giận dữ, …)

2. Các cấu trúc

Cấu trúc Feel + Adj

Cấu trúc Feel theo sau là một tính từ được sử dụng nhằm diễn tả việc chủ thể đang cảm thấy ra sao. Ví dụ như đang vui, buồn hay hạnh phúc, giận dữ …

Công thức: S + feel (s) + Adj.

Ex: Nam feels so happy because he can pass the exam.

(Nam cảm thấy rất vui vì mình có thể thi đậu.)

Cấu trúc Feel like + Mệnh đề

Cấu trúc Feel like đi sau là một mệnh đề được sử dụng nhằm mục đích diễn tả cảm giác của ai đó. Tuy nhiên có khác hơn là hành động này diễn tả cảm giác như là đang trong một tình huống nào đó của một ai đó.

Công thức: S + feel (s) like +that + Clause.

Ex: It’s too hot. I feel like that I am living in Africa.

(Thời tiết thì quá nóng. Tôi cảm thấy như thể tôi đang sống ở Châu Phi.)

Cấu trúc Feel that + Mệnh đề

Cấu trúc Feel that theo sau là mệnh đề cũng có chức năng gần giống với cấu trúc trên nhưng cấu trúc này lại hay được sử dụng  để phản hồi về một việc gì đó.

Công thức: S + feel (s) that + Clause.

Ex: We feel that this computer will not work.

(Chúng tôi cảm thấy rằng máy tính này sẽ không hoạt động.)

Cấu trúc Feel like + Ving:

Cấu trúc feel like theo sau là động từ có -ing được sử dụng để diễn tả hành động cảm thấy muốn làm gì đó của chủ thể.

Công thức: S + feel (s) like + Ving.

Ex: I feel like going to Nha Trang this summer vacation.

(Tôi cảm thấy muốn đi Nha Trang vào kỳ nghỉ hè này.)

Bài viết về chủ đề cấu trúc Feel đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và theo dõi. Cùng đón chờ các bài viết tiếp theo nhé!

Cách dùng cấu trúc Feel trong tiếng anh
Chuyển lên trên