Câu hỏi bổ ngữ thường gặp

Câu hỏi bổ ngữ thường gặp

Khi giao tiếp tiếng Anh nói riêng và sử dụng tiếng Anh nói chung, việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp là điều chắc chắn. Có nhiều loại cấu trúc câu phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như câu trần thuật, câu mong ước, câu điều kiện cho đến câu hỏi phức … Bài viết lần này cũng sẽ đề cập đến một loại cấu trúc câu được sử dụng phổ biến hàng đầu trong tiếng Anh, đó là cấu trúc câu hỏi bổ ngữ. Cùng tìm hiểu bài viết để hiểu rõ hơn nhé!

Câu hỏi bổ ngữ thường gặp

1. Định nghĩa

Câu hỏi bổ ngữ là một trong những hình thức câu phổ biến trong tiếng Anh. Mục đích của câu hỏi bổ ngữ chắc chắn là để hỏi. Tùy vào việc từ để hỏi là gì, mỗi câu hỏi bổ ngữ sẽ có công dụng khác nhau. Có 4 loại câu hỏi bổ ngữ, tương đương với 4 từ để hỏi khác nhau:

 • Why: câu hỏi bổ ngữ hỏi lý do
 • Where: câu hỏi bổ ngữ hỏi nơi chốn
 • How: câu hỏi bổ ngữ hỏi cách thức
 • When: câu hỏi bổ ngữ hỏi thời điểm

2. Các loại cấu trúc

2.1. Câu hỏi bổ ngữ với “Why”:

Câu hỏi bổ ngữ với từ để hỏi là why (tại sao) được sử dụng nhằm mục đích hỏi về lý do của một hành động hay việc nào đó do một chủ thể thực hiện. Các mẫu câu thường gặp: “tại sao lại làm hành động đó?”, “tại sao việc đó lại diễn ra?” …

Công thức với động từ thường:

 • Câu hỏi: Why + trợ động từ + S + Verb?
 • Câu trả lời: S + Verb (not)+ Tân ngữ.

Ex: Why do you go out this time? (Tại sao bạn lại ra ngoài vào thời gian này?)

→ I need to buy some food. (Tôi cần phải mua một ít thức ăn?)

Công thức với động từ tobe:

 • Câu hỏi: Why + động từ tobe + S?
 • Câu trả lời: S + động từ tobe (not) + Tân ngữ.

Ex: Why are you? (Tại sao lại là bạn?)

→ He isn’s here. (Bởi vì anh ấy không ở đây.)

2.2. Câu hỏi bổ ngữ với “Where”:

Câu hỏi bổ ngữ với từ để hỏi là where (ở đâu) được sử dụng nhằm mục đích hỏi về địa điểm diễn ra một hành động hay việc nào đó do một chủ thể thực hiện, hoặc địa điểm nơi tồn tại sự vật. Các mẫu câu thường gặp: “Sống ở đâu?”, “Làm việc ở đâu?”, …

Công thức với động từ thường:

 • Câu hỏi: Where + trợ động từ + S + Verb?
 • Câu trả lời: S + Verb (not) + Tân ngữ.

Ex: Where did Nam live last year? (Nam đã sống ở đâu vào năm ngoái?)

→ He lived in Paris. (Anh ấy sống ở Paris.)

Công thức với động từ tobe:

 • Câu hỏi: Where + động từ tobe + S?
 • Câu trả lời: S + động từ tobe (not) + Tân ngữ.

Ex: Where are your brothers? (Các anh của bạn đâu?)

→ They are in the local stadium. (Họ đang ở sân vận động địa phương.)

Câu hỏi bổ ngữ với how, when, why

2.3. Câu hỏi bổ ngữ với “How”

Câu hỏi bổ ngữ với từ để hỏi là how (như thế nào) được sử dụng nhằm mục đích hỏi về cách thức diễn ra của một hành động hay hoạt động của một sự vật nào đó. Hoặc hỏi về tính chất, trạng thái của sự vật, hiện tượng. Các mẫu câu thường gặp: “Cái đó có tốt không?”, “Việc đó diễn ra như thế nào?” …

Công thức với động từ thường:

 • Câu hỏi: How + trợ động từ + S + Verb?
 • Câu trả lời: S + Verb (not) + Tân ngữ.

Ex: How do you use this sophisticated machine? (Cậu dùng cái máy phức tạp này như thế nào vậy?)

–> I use as the guideline in this book. (Tôi dùng giống như hướng dẫn cuốn sách.)

Công thức với động từ tobe:

 • Câu hỏi: How + động từ tobe + S?
 • Câu trả lời: S + động từ tobe (not) + Tân ngữ.

Ex: How are you? (Bạn khỏe không?)

→ I’m fine, thank you. (Tôi khỏe, cảm ơn bạn.)

2.4. Câu hỏi bổ ngữ với “When”

Câu hỏi bổ ngữ với từ để hỏi là when (khi nào) được sử dụng nhằm mục đích hỏi về thời gian, thời điểm diễn ra của một hành động hay sự việc nào đó do một chủ thể nào đó thực hiện. Các mẫu câu thường gặp: “khi nào nó bắt đầu?”, “việc này diễn ra lúc nào?” …

Công thức với động từ thường:

 • Câu hỏi: When + trợ động từ + S + Verb?
 • Câu trả lời: S + Verb (not) + Tân ngữ.

Ex: When did he come to the celebration? (Anh ấy đến dự lễ kỉ niệm vào lúc nào thế?)

→ He came to the celebration at 6 p.m. (Anh ấy đến dự vào lúc 6 giờ chiều.)

Công thức với động từ tobe:

 • Câu hỏi: When + động từ tobe + S?
 • Câu trả lời: S + động từ tobe (not) + Tân ngữ.

Ex: When is their meeting? (Buổi hẹn đó diễn ra vào lúc nào vậy?)

→ It is on next Monday. (Thứ hai tuần sau.)

Bài viết về những vấn đề quay quanh câu hỏi bổ ngữ đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đọc thêm bài cách dùng During tiếp theo nhé!

Câu hỏi bổ ngữ thường gặp
Chuyển lên trên