Câu hỏi tân ngữ trong tiếng anh

Câu hỏi tân ngữ trong tiếng anh

Trong giao tiếp ta hoàn toàn có thể bắt gặp một số trường hợp mà đối phương (hoặc chính mình) muốn biết về một điều gì đó. Lúc này ta chắc chắn phải dùng cấu trúc câu hỏi để giải đáp thắc mắc. Một số loại câu hỏi thường gặp như: câu hỏi phức, câu hỏi chủ ngữ, câu hỏi bổ ngữ, … Bài viết lần này, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong các loại câu hỏi như thế, đó là câu hỏi tân ngữ. Cùng theo dõi bào viết để tìm hiểu thêm nhé!

Câu hỏi tân ngữ trong tiếng anh

1. Định nghĩa

Cấu trúc câu hỏi tân ngữ được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp nhằm mục đích hỏi về ai đó hoặc cái gì đó.

2. Công thức

2.1 Câu hỏi tân ngữ với từ để hỏi là What

Câu hỏi tân ngữ với từ để hỏi là What được sử dụng để hỏi về một thứ gì đó mà thứ đó là tân ngữ, hay nói cách là đối tượng mà chủ thể thực hiện hành động hướng vào. Trong công thức này có sự kết hợp với động từ tobe.

Công thức 1:

What + trợ động từ + Chủ ngữ + Verb?

–> Chủ ngữ + Verb + …

Ex: What does Mai have for lunch today? (Mai có gì bữa trưa hôm nay thế?)

–> She only haves a little salad and soup. (Cô ấy chỉ ăn một ít salad và súp.)

Công thức 2:

What + tobe + Chủ ngữ + Verb?

–> Chủ ngữ + Verb + …

Ex: What is he doing with that ball? (Anh ấy đang làm gì với quả bóng vậy?)

–> He is pumping it. (Anh ấy đang bơm căng nó.)

2.2. Câu hỏi tân ngữ với từ để hỏi là Whom

Câu hỏi tân ngữ với từ để hỏi là Whom được sử dụng để hỏi về một ai đó mà người đó là tân ngữ, hay nói cách là đối tượng mà chủ thể thực hiện hành động tác động vào, hướng vào. Trong công thức này không có sự kết hợp với động từ tobe.

Có thể đảo giới từ lên đầu câu nhằm mục đích trang trọng hóa câu văn.

Công thức:

Whom + trợ động từ + Chủ ngữ + Verb?

–> Chủ ngữ + Verb + …

Ex: Whom did she meet at the supermarket last night? (Cô ấy gặp ai ở siêu thị tối qua thế?)

–> She met her cilent. (Cô ấy gặp khách hàng của mình.)

2.3. Câu hỏi tân ngữ với từ để hỏi là Who

Câu hỏi tân ngữ với từ để hỏi là Who được sử dụng với chức năng tương tự cấu trúc với Whom. Tuy nhiên, trường hợp này ta có thể sử dụng với động từ tobe.

Không thể đảo giới từ lên đầu câu nhằm mục đích trang trọng hóa câu văn.

Công thức 1:

Who + trợ động từ + Chủ ngữ + Verb?

–> Chủ ngữ + Verb + …

Ex: Who do we meet at the airport this morning? (Chúng ta đã gặp ai ở sân bay sáng nay vậy?)

–> He is Nam. (Anh ấy là Nam.)

Công thức 2:

Who + tobe + Chủ ngữ + Verb?

–> Chủ ngữ + Verb + …

Ex: Who were you talking with in the stadium? (Bạn đã nói chuyện với ai ở sân vận động thế?)

–> She is my old friend. (Đó là một người bạn cũ của tôi.)

Bài viết đến đây là kết thúc, cảm ơn bạn đọc đã theo dõi. Cùng đón chờ bài viết mới về chủ đề cấu trúc congratulate nhé.

Câu hỏi tân ngữ trong tiếng anh
Chuyển lên trên