Cấu trúc câu hỏi YES-NO QUESTION

Cấu trúc câu hỏi YES-NO QUESTION

Tiếp nối các chủ đề về loại câu hỏi trong tiếng Anh, bài viết hôm nay cũng sẽ viết về một loại câu hỏi. Tuy nhiên khác với các loại câu hỏi trước thì lần này, câu hỏi sẽ chỉ đưa ra 2 sự lựa chọn “yes – no” cho người được hỏi. Điều này cho thấy công dụng của loại câu này là nhằm để thể hiện mong muốn của người nói trong xác thực một điều gì đó thuộc về chủ thể được nhắc tới trong câu. Cụ thể thì loại câu này được cấu tạo ra sao? Gồm các chức năng gì? Cùng theo dõi bài viết bên dưới để tìm hiểu nhé!

Cấu trúc câu hỏi YES-NO QUESTION

1. Định nghĩa

Câu hỏi yes – no là loại câu hỏi chỉ đưa ra cho người được hỏi hai sự lựa chọn để trả lời là “có” hoặc “không”, “đúng” hoặc “sai” thay vì được đa dạng câu trả lời như các loại câu hỏi khác. Tuy thế, dạng câu hỏi này có thể khai thác không ít chủ đề của chủ thể được nhắc đến.

2. Các cấu trúc

2.1. Câu hỏi yes – no với động từ tobe

Câu hỏi yes – no với động từ tobe được sử dụng khi muốn hỏi về việc có hay không trong 2 trường hợp (hay nói cách khác thì chính là xác thực). Trường hợp 1, câu hỏi sẽ khai thác chủ thể (S) được nhắc đến về các đặc điểm về ngoại hình, tính cách, trạng thái, … đối với người; hay hình dạng, tính chất đối với vật, hiện tượng, … Trường hợp 2, câu hỏi sẽ khai thác chủ thể (S) được nhắc đến ở các mặt liên quan đến xác định danh tính, nghệ nghiệp, khái niệm hay hiện tượng của chủ thể đó.

Công thức ở dạng hiện tại:

Are/ Am/ Is + S + Noun/ Adj?

Yes, S are/ am/ is.

No, S aren’t/ am not/ isn’t.

Ex: Are they freshman? (Họ có phải là sinh viên năm nhất không?)

⇒ Yes, they are. (Đúng, họ là sinh viên năm nhất.)

Công thức ở dạng quá khứ:

Was/ Were + S + Noun/ Adj?

Yes, S were/ was.

No, S weren’t/ wasn’t.

Chú ý:

 • Am được sử dụng khi chủ thể được nhắc tới là I.
 • Are được sử dụng khi chủ thể được nhắc tới là they, you hay we hoặc danh từ số nhiều.
 • Is được sử dụng khi chủ thể được nhắc tới là she, he hay it hoặc danh từ số ít.
 • Đối với trường hợp chủ ngữ là I, khi dùng ở dạng phủ định phải viết tách am và not.
 • Ở dạng quá khứ, quá khứ động từ tobe đi kèm với chủ ngữ I là was.

2.2. Câu hỏi yes – no với động từ thường

Câu hỏi yes – no với động từ thường được sử dụng nhằm mục đích hỏi về việc xác định rằng một chủ thể nào đó có thực hiện hành động được nêu ra trong câu hỏi hay không.

Công thức ở dạng hiện tại:

Do (does) + S + Verb?

→ Yes, S do (does).

→ No, S don’t (doesn’t.)

Ex: Do you get this prize? (Bạn có nhận giải thưởng này không?)

→ Yes, I do. (Có, tôi có.)

Công thức ở dạng quá khứ:

Did + S + Verb?

→ Yes, S did.

→ No, S didn’t.

Ex: Did he play basketball? (Anh ấy đã từng chơi bóng rổ phải không?)

→ Yes, he did. (Có anh ấy có.)

Chú ý:

 • Do được sử dụng khi chủ thể thực hiện hành động là I, you, they, we và danh từ số nhiều.
 • Does được sử dụng khi chủ thể thực hiện hành động he, she, it và danh từ số ít.
 • Động từ thể hiện hành động của chủ thể phải ở dạng nguyên mẫu không to.

2.3. Câu hỏi yes – no với dạng tobe + there

Câu hỏi yes – no với dạng tobe + there được sử dụng để hỏi về việc “ở đó” (there) có hay không có, còn hay không còn một số lượng chủ thể nào đó.

Công thức chung: Are/ Is there + N?

 • Are được sử dụng khi danh từ là danh từ số nhiều.
 • Is được sử dụng khi danh từ là danh từ số ít.
 • Was được sử dụng ở dạng quá khứ khi danh từ là danh từ số ít.
 • Were được sử dụng khi danh từ là danh từ số nhiều.

(1) Trường hợp danh từ số nhiều:

Công thức: Are there + N (số nhiều)?

Ex: Are there any eggs in the fridge? (Còn quả trứng nào ở trong tủ lạnh không?)

→ No, there aren’t. (Không, đã hết trứng rồi.)

(2) Trường hợp danh từ số ít:

Công thức: Is there + N (số ít)?

Ex: Is there any rice in the kitchen? (Còn gạo ở trong bếp không?)

→ Yes, there is. (Còn, còn gạo.)

Bài viết đến đây là kết thúc, cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và theo dõi. Cùng đón chờ những bài viết tiếp theo về các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh nhé!

Cấu trúc câu hỏi YES-NO QUESTION
Chuyển lên trên