Cấu trúc how far

Cấu trúc how far

Tiếp nối chủ đề về những cấu trúc thông dụng trong Tiếng anh. Bài viết hôm nay sẽ giúp chúng ta đi tìm hiểu về cách dùng của cấu trúc How far trong Tiếng anh. Vậy hãy đi tìm hiểu ngay thôi nào !

Cấu trúc how far

1. Định nghĩa cấu trúc how far

Cấu trúc how far trong Tiếng anh được dùng để hỏi về độ dài, khoảng cách của quãng đường

Ví dụ: How far is it from your house to the school? (Khoảng cách từ nhà bạn đến trường là bao xa?)

2. Sự khác biệt giữa how far, how often và how long

Cấu trúc how far: dùng để hỏi về khoảng cách, độ dài của quãng đường. Câu trả lời sẽ là một con số

Ví dụ: How far is it from your house to Noi Bai International Airport? (Từ nhà bạn đến sân bay quốc tế Nội Bài bao xa?)

Cấu trúc how often: hỏi về bao lâu, lần có nghĩa là muốn hỏi mức độ thường xuyên của một hành động nào đó

Ví dụ: How often does your father play tennis? (Bao lâu thì bố bạn chơi quần vợt?)

Cấu trúc how long: hỏi bao xa nhưng hỏi về đọ dài hay ngắn để tiến hành, xảy ra việc gì

Ví dụ: How long does it take to get to work by bus? (Mất bao lâu để bạn đi đến chỗ làm bằng xe buýt?)

3. Cấu trúc và cách dùng với how far

Cấu trúc 1: How far + is/are/am S?

Cách dùng: cấu trúc trên dung để hỏi về khoảng cách

Trả lời: khi trả lời dạng câu hỏi này thì không được trả lời yes hoặc no mà bạn cần đưa ra một con số

It is about…

Ví dụ: How far is it to the bus station? (Trạm xe buýt cách đây bao xa?)

=> It is about 2km (Nó khoảng 2km)

Cấu trúc 2: How far is it from… to…? (Từ…đến…bao xa?)

Khi nhắc đến đến cấu trúc với how far thì ta biết ngay là đang hỏi về khoảng cách. Do đó, cấu trúc này sẽ rất ít khi bị nhầm lẫn với các cấu trúc khác

Ví dụ: How far is it from Australia to New Zealand? (Từ Australia đến New Zealand bao xa?)

Cấu trúc 3: How far will S V?

Nghĩa: Cấu trúc trên có nghĩa là ai đó phải…bao xa

Ví dụ: How far will they have to go to the museum? (Họ phải đi bao xa để tới được viện bảo tàng?)

Cấu trúc 4: How far can S V?

Nghĩa: cấu trúc trên có nghĩa là ai đó có thể…bao xa?

Ví dụ:

  • How far can she run? (Cô ấy có thể chạy bao xa?)
  • How far can the human eye see? (Mắt con người có thể nhìn bao xa?)

Trên đây là những điều cần lưu ý với cấu trúc how far. Hi vọng các bạn có thể hiểu và vận dụng đúng cấu trúc này vào trong bài viết của mình. Chúc các bạn thành công !

Cấu trúc how far
Chuyển lên trên