Hướng dẫn học cấu trúc Encourage trong tiếng Anh

1. Định nghĩa Encourage Encourage là một động từ trong tiếng Anh, mang nghĩa là: động viên, khích lệ, khuyến khích. Ví dụ: He always encourages me a lot. Anh lấy luôn động viên tôi rất nhiều. My mom encourages me to study abroad. Mẹ tôi khích lệ tôi hãy đi du học. We were encouraged […]

Cấu trúc asked trong tiếng anh

Tiếp nối chủ đề về những cấu trúc thông dụng trong Tiếng anh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cấu trúc asked để hiểu được cách dùng và phân biệt được động từ asked với những động từ khác,… 1. Ask là gì? Ask là động từ thường mang nghĩa […]

Chuyển lên trên