Cách dùng cấu trúc According to trong tiếng anh

Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cấu trúc according to trong Tiếng anh. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách dùng của cụm từ này. Vậy hãy cùng nhau đi tìm hiểu thôi nào !

Cách dùng According to

1. According to là gì?

Cụm từ according to có nghĩa là theo như, căn cứ vào cái gì đó hay theo như lời của ai đó

Ví dụ: Students are all put in different groups according to their ability (Học sinh được xếp vào các nhóm khác nhau tùy theo năng lực của mình)

Lưu ý: Chúng ta không dùng according to để bày tỏ quan điểm  của bản thân

Khi muốn bày tỏ ý kiến hay quan điểm của bản thân thì ta dùng cấu trúc in my opinion/ from my point of view  hay as i said với nghĩa là “theo quan điểm của tôi” để diễn đạt

Trong khi diễn đạt, chúng ta cần tránh cách diễn đạt according to me sẽ mất đi sự tự nhiên

Ví dụ: In my opinion, this whole theater of operations is a sideshow (Theo tôi, toàn bộ hoạt động của nhà hát này là một màn trình diễn)

2. Phân biệt according to và in my opinion

2.1 According to

According to là một cụm giới từ dùng để diễn đạt một ý kiến không phải là ý kiến, quan điểm của người nói

Cấu trúc according to thường xuất hiện ở đầu câu và theo sau nó là một mệnh đề hay một cụm danh từ

Ví dụ: According to my mother, you have to eat three meals a day every day (Theo lời mẹ, ngày nào bạn cũng phải ăn đủ 3 bữa)

2.2 In my opinion

In my opinion là một cụm giới từ dùng để diễn đạt ý kiến của bản thân người nói

Nghĩa: cấu trúc in my opinion có nghĩa là “theo quan điểm của tôi”

Ví dụ: In my opinion, this is the only chance your husband has (Theo ý kiến của tôi, đây là cơ hội duy nhất mà chồng bạn có được)

3. Cấu trúc according to và cách dùng

Cấu trúc according to được dùng khá nhiều trong cả giao tiếp lẫn viết

Nghĩa: Thường dùng bày tỏ quan điểm của người nào đó, theo cái gì đó

Chúng ta có thêt dùng according to để nói đến nguồn thông tin hay ý tưởng nào đó

Cấu trúc: According to noun, S V (O) … (Theo như cái gì đó, theo như ai)

Danh từ theo sau according to có thể là một đại từ hay một dnah từ (her, his, john, the rules,..)

Ví dụ: According to Sarah they’re not getting on very well at the moment (Theo như Sarah, hiện tại họ không ổn lắm)

4. Một số cụm từ hay gặp với according to trong bài thi

According to the survey results: Theo như kết quả khảo sát

According to the plan: Theo như kế hoạch

According to the law, rules: Theo như luật pháp, quy định

According to one’s own lights: Làm việc gì theo quan điểm của mình dù biết quan điểm của ai đó là như thế nào

Cut your coat according to your cloth: Thành ngữ mang nghĩa ta nên đảm nhận công việc nào đó theo khả năng của bản thân, “Liệu cơm gắp mắm”

Ví dụ:

 • According to plan, we will build that house in June (Theo như kế hoach, chúng ta sẽ xây ngôi nhà đó vào tháng 6)
 • According to the law, you are not allowed to run a red light in traffic (Theo như luật pháp, bạn không được phép vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông)
 • Of course, we’d love a luxurious car, but you have to cut your coat according to your cloth (Tất nhiên là chúng tôi thích một chiếc xe ô tô sang trọng, nhưng bạn cần lựa khả năng tài chính của mình)

5. Những từ đồng nghĩa với according to

As said by: Như đã nói bởi

As stated by: Như đã nói bởi

On the word of

Ví dụ: As said by above contents, the reliability affects only on the production rate (Như đã nói ở phần trên, độ tin cậy chỉ ảnh hưởng đến tốc độ sản xuất)

6. Bài tập

Bài Tập 1: Điền vào chỗ trống

Điền từ “according to” vào chỗ trống:

 1. __________ the weather forecast, it will rain tomorrow.
 2. __________ the teacher, the exam is next week.
 3. __________ the news, the president will visit the city.

Bài Tập 2: Chuyển câu sang dạng có “according to”

Chuyển các câu sau sử dụng cấu trúc “according to”:

 1. The doctor says that you should get more sleep.
  • __________ the doctor, you should get more sleep.
 2. The report states that the economy is improving.
  • __________ the report, the economy is improving.
 3. He mentioned that the meeting is postponed.
  • __________ him, the meeting is postponed.

Bài Tập 3: Viết lại câu thêm “according to”

Viết lại các câu sau để thêm “according to”:

 1. Scientists believe that climate change is a serious issue.
  • __________ scientists, climate change is a serious issue.
 2. The manual explains how to operate the machine.
  • __________ the manual, this is how to operate the machine.
 3. Experts say that regular exercise is beneficial for health.
  • __________ experts, regular exercise is beneficial for health.

Bài Tập 4: Hoàn thành câu với “according to”

Hoàn thành các câu sau với từ thích hợp:

 1. __________ the schedule, the train arrives at 6 PM.
 2. __________ her, the movie was fantastic.
 3. __________ recent studies, green tea has many health benefits.

Bài Tập 5: Chuyển đổi câu sử dụng “according to”

Viết lại các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc “according to”:

 1. The weather report indicates that it will be sunny tomorrow.
 2. The teacher said that the homework is due on Monday.
 3. The news article mentioned that the new policy will be implemented next year.

Bài Tập 6: Hoàn thành đoạn hội thoại

Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách sử dụng “according to”: A: When will the new restaurant open? B: __________ the owner, it will open next month. A: And what about the menu? B: __________ the chef, it will feature Italian cuisine.

Bài Tập 7: Viết câu sử dụng “according to”

Viết câu hoàn chỉnh sử dụng “according to” dựa trên thông tin cho trước:

 1. (Report/science journal) Coffee can reduce the risk of some diseases.
 2. (Teacher) The test results will be announced tomorrow.
 3. (Survey) Most people prefer to shop online.

Bài Tập 8: Sử dụng “according to” trong đoạn văn ngắn

Viết một đoạn văn ngắn (4-5 câu) về một chủ đề mà bạn quan tâm, sử dụng ít nhất 2 lần cấu trúc “according to”.

Bài Tập 9: Phân tích và sửa lỗi

Xác định và sửa lỗi trong các câu sử dụng “according to” dưới đây:

 1. According the weatherman, it’s going rain tomorrow.
 2. According to my opinion, this is the best solution.
 3. According to the article, the new law will be effect from next month.

Bài Tập 10: Viết đoạn văn chi tiết

Viết một đoạn văn chi tiết (6-8 câu) về một sự kiện thời sự hoặc một phát hiện khoa học, sử dụng “according to” ít nhất 3 lần để dẫn nguồn thông tin.

Đáp Án

Bài Tập 1:

 1. According to the weather forecast, it will rain tomorrow.
 2. According to the teacher, the exam is next week.
 3. According to the news, the president will visit the city.

Bài Tập 2:

 1. According to the doctor, you should get more sleep.
 2. According to the report, the economy is improving.
 3. According to him, the meeting is postponed.

Bài Tập 3:

 1. According to scientists, climate change is a serious issue.
 2. According to the manual, this is how to operate the machine.
 3. According to experts, regular exercise is beneficial for health.

Bài Tập 4:

 1. According to the schedule, the train arrives at 6 PM.
 2. According to her, the movie was fantastic.
 3. According to recent studies, green tea has many health benefits.

Bài Tập 5:

 1. According to the weather report, it will be sunny tomorrow.
 2. According to the teacher, the homework is due on Monday.
 3. According to the news article, the new policy will be implemented next year.

Bài Tập 6: A: According to the owner, it will open next month. B: According to the chef, it will feature Italian cuisine.

Bài Tập 7:

 1. According to a report in the science journal, coffee can reduce the risk of some diseases.
 2. According to the teacher, the test results will be announced tomorrow.
 3. According to a survey, most people prefer to shop online.

Bài Tập 8: (Tự viết, ví dụ tham khảo) According to recent studies, drinking green tea can improve your health. According to scientists, green tea contains antioxidants that help fight diseases. Additionally, according to nutritionists, including green tea in your daily diet can aid in weight loss and improve brain function.

Bài Tập 9:

 1. According to the weatherman, it’s going to rain tomorrow.
 2. In my opinion, this is the best solution. (Thay “According to my opinion” bằng “In my opinion”)
 3. According to the article, the new law will be in effect from next month.

Bài Tập 10: (Tự viết, ví dụ tham khảo) According to recent news, a new vaccine has been developed that is highly effective against the latest strain of the flu. According to the researchers, this vaccine could save thousands of lives each year. Additionally, according to a report published by the World Health Organization, widespread vaccination could lead to the eventual eradication of the disease. Experts are optimistic that, according to preliminary data, the vaccine shows promising results in all age groups.

Trên đây là những lưu ý về cấu trúc according to trong Tiếng anh. Hi vọng nó sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học. Chúc các bạn học tốt !

 

Cách dùng cấu trúc According to trong tiếng anh
Chuyển lên trên