Cấu trúc If then trong tiếng anh

Cấu trúc If then trong tiếng anh

Các bài viết trước chúng ta đã từng đề cập đến một cấu trúc nhằm diễn tả một giả thuyết về việc gì và giả thuyết đó có thể là nguyên nhân dẫn đến (hoặc không) kết quả nào đó. Với chức năng đó chắc hẳn các bạn đã đoán ra cấu trúc vừa được nhắc tới phải không nào? Cấu trúc đó không gì khác hơn chính là cấu trúc câu điều kiện. Tuy nhiên ở bài viết lần này sẽ không viết về câu điều kiện mà sẽ viết về một cấu trúc liên quan và được “nâng cấp hơn”. Đó là cấu trúc If then, cùng đọc bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn về cấu trúc này nhé!

Cấu trúc If then trong tiếng anh

1. Định nghĩa

Cấu trúc If then có cấu tạo và chức năng khá tương đồng với câu điều kiện. Khác biệt duy nhất là ở việc trong cấu trúc này sẽ có thêm từ “then” (sau đó). Và vì thế nó mang nghĩa là “Nếu … thì sau đó …”.

Như vậy chức năng của loại câu này cũng là nhằm để diễn tả một giả thuyết nào đó và kết quả, kết quả của giả thuyết ở đây có thể xảy ra hoặc không.

Bên cạnh đó, cấu trúc If then còn được sử dụng để tăng tính văn phong, cũng như miêu tả cho câu nói của chủ thể.

2. Các cấu trúc If … then … thường gặp

2.1. Trong câu điều kiện loại 0

Cấu trúc If … then … trong câu điều kiện loại 0 được sử dụng nhằm mục đích đưa ra một giả thuyết mà giả thuyết đó là sự thật hiển nhiên, một chân lý nào đó, một thói quen, hay một lời hướng dẫn, chỉ dẫn. Cả hai vế đều chia theo thì hiện tại đơn.

Công thức: If + S + Verb + then + S + Verb.

Ex: If you are thirsty then you drink water.

2.2. Trong câu điều kiện loại 1

Cấu trúc If … then … trong câu điều kiện loại 1 được sử dụng nhằm mục đích đưa ra một giả thuyết về một việc hay hành động nào đó có thể là sự thật trong thời điểm hiên tại (đôi khi ở tương lai) và kết quả sẽ xảy ra nếu giả thuyết đó là sự thật. Cấu trúc If … then … trong trường hợp này có thể được sử dụng để đưa ra một lời cảnh báo hay đề nghị.

Công thức: If + S + Verb (s/es) + then + S + will (can/ should/ may) + Verb.

Ex: If he gets up early then he will arrive at the airport on time.

(Nếu anh ấy dậy sớm thì sau đó anh ấy có lẽ sẽ đến sân bay đúng giờ.)

2.3. Trong câu điều kiện loại 2

Cấu trúc If … then … trong câu điều kiện loại 2 được sử dụng nhằm mục đích đưa ra giả thuyết về một hành động, sự việc nào đó không có thật ở hiện tại và kết quả của nó có thể xảy ra hoặc không. Mệnh đề phụ (If) được chia ở thì quá khứ đơn. Cấu trúc If … then … trong trường hợp này có thể được sử dụng để đưa ra một lời yêu cầu hay khuyên bảo hoặc đề nghị nào đó.

Công thức: If + S + V (ed/ cột 2) + then + S + would (could/ might) + Verb.

Ex: If he were me then he could use this machine.

(Nếu anh ấy là tôi thì anh ấy đã có thể sử dụng chiếc máy này.)

2.4. Ttrong câu điều kiện loại 3

Cấu trúc If … then … trong câu điều kiện loại 3 được sử dụng nhằm mục đích đưa ra giả thuyết về một việc làm hay hành động mà việc làm hay hành động đó không có thật trong quá khứ và kết quả của giả thuyết đó đã không xảy ra. Mệnh đề phụ (If) được chia ở thì quá khứ hoàn thành. Cấu trúc If … then … trong trường hợp này có thể được sử dụng để diễn tả sự nuối tiếc.

Công thức: If + S + had + Verb (ed/ p.p) + then + S  + would (could/ might) + have + Verb (ed/ p.p).

Ex:  If she had practiced harder then she could have passed this driving test.

(Nếu cô ấy luyện tập chăm chỉ hơn thì cô ấy đã có thể vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe này.)

2.5. Trong câu điều kiện loại hỗn hợp

Cấu trúc If … then … trong câu điều kiện loại hỗn hợp được sử dụng nhằm mục đích đưa ra giả thuyết về một việc làm hay hành động mà việc làm hay hành động đó không có thật trong quá khứ và kết quả của giả thuyết đó đã không xảy ra ở hiện tại. Mệnh đề phụ (If) được chia ở thì quá khứ hoàn thành.

Còn một trường hợp nữa dùng để đưa ra giả thuyết không có thực ở hiện tại và kết quả của giả thuyết đó có thể đã diễn ra trong quá khứ. Mệnh đề phụ (If) được chia ở thì quá khứ đơn.

Công thức: If + S + had + Verb (ed/ p.p) + then + S + would (could/ might) + V.

Ex: If he had taken the map then we would not be lost.

(Nếu anh ta đã lấy bản đồ thì chúng tôi đã không bị lạc.)

Công thức: If + S + Verb (ed/ p2) + then + S + would (could/ might) + have + Verb (ed/ p.p).

Ex: If he was a good man then he wouldn’t have left her alone.

(Nếu anh ấy là một người đàn ông tốt thì anh ấy đã không để cô ấy một mình.)

Bài viết đến đây là kết thúc, cảm ơn bạn đọc đã theo dõi. Cùng đón chờ các bài viết tiếp theo nhé!

Cấu trúc If then trong tiếng anh
Chuyển lên trên