Cấu trúc Wonder if trong tiếng anh

Đến hẹn lại lên! Hôm nay ZAenglish sẽ mang đến cho các bạn một cấu trúc mới mà có thể bạn chưa biết đâu. Bình thường để mời ai đó làm gì một cách lịch sự thì các bạn sẽ sử dụng cấu trúc Would you like đúng không. Nhưng hôm nay, ZAenglish sẽ mang đến cho bạn 1 cấu trúc khác có ý nghĩa tương tự như thế, đó là cấu trúc Wonder if. Let’s get started!

1. WONDER IF là gì?

Wonder (v): băn khoăn, thắc mắc gì đó.

Wonder if: tự hỏi rẳng, thắc mắc là, muốn biết là, …

Wonder if thường được dùng cho những câu mời lịch sự.

Nghĩa của Wonder if sẽ khác nhau phụ thuộc vào ngữ cảnh của câu.

Ex: I wonder if you might go camping with us today? (Không biết cậu có đi cắm trại với chúng tớ ngày hôm nay không?)

2. Cách dùng cấu trúc WONDER IF trong tiếng anh

2.1. Cấu trúc cơ bản

Wonder if + clause (mệnh đề)

Ví dụ:

 • I wonder if she will come to the party. (Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đến bữa tiệc không.)
 • He wondered if it was going to rain. (Anh ấy tự hỏi liệu trời có mưa không.)

2.2. Dùng để bày tỏ sự lịch sự hoặc gián tiếp

Khi muốn yêu cầu hoặc hỏi một cách lịch sự, bạn có thể sử dụng “wonder if”.

Ví dụ:

 • I wonder if you could help me with this problem. (Tôi tự hỏi liệu bạn có thể giúp tôi với vấn đề này không.)
 • We were wondering if we could borrow your car for the weekend. (Chúng tôi đang tự hỏi liệu chúng tôi có thể mượn xe của bạn vào cuối tuần không.)

2.3. Dùng trong câu hỏi gián tiếp

Sử dụng “wonder if” để đặt câu hỏi gián tiếp thay vì hỏi trực tiếp.

Ví dụ:

 • She wondered if he liked her. (Cô ấy tự hỏi liệu anh ấy có thích cô ấy không.)
 • I wonder if they have already left. (Tôi tự hỏi liệu họ đã rời đi chưa.)

2.4. Thể hiện sự không chắc chắn

Khi muốn diễn đạt sự không chắc chắn hoặc tò mò về điều gì đó mà không nhất thiết phải hỏi.

Ví dụ:

 • I wonder if this is the right decision. (Tôi tự hỏi liệu đây có phải là quyết định đúng đắn không.)
 • He wondered if he should apply for the job. (Anh ấy tự hỏi liệu mình có nên nộp đơn cho công việc này không.)

2.5. Dùng với các thì khác nhau

Bạn có thể sử dụng “wonder if” với các thì khác nhau để phù hợp với thời gian mà bạn đang thắc mắc về.

Hiện tại: I wonder if she knows the answer. (Tôi tự hỏi liệu cô ấy có biết câu trả lời không.)

Quá khứ: I wondered if they had already arrived. (Tôi đã tự hỏi liệu họ đã đến chưa.)

Tương lai: I wonder if he will call me tomorrow. (Tôi tự hỏi liệu anh ấy có gọi cho tôi vào ngày mai không.)

2.6. Phủ định trong cấu trúc “wonder if”:

Khi muốn diễn đạt sự nghi ngờ hoặc không chắc chắn về điều gì đó không xảy ra.

Ví dụ:

 • I wonder if he doesn’t like the food. (Tôi tự hỏi liệu anh ấy có không thích đồ ăn không.)
 • She wondered if it wasn’t too late to call. (Cô ấy tự hỏi liệu có quá muộn để gọi điện không.)

3. Lưu ý

Cấu trúc Wonder if khác cấu trúc wonder:

 • Cấu trúc Wonder if/ whether mang sắc thái ý nghĩa là đề nghị, yêu cầu.
 • Còn cấu trúc Wonder chỉ đơn giản là có nghĩa: tự hỏi, thắc mắc, băn khoăn điều gì đó thôi.

Ex:

 • We wonder how Henry could do that! (Chúng tôi tự hỏi rằng sao Henry lại có thể làm như vậy!)
 • Why does she cheat although she is a good student, I wonder? (Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại gian lận trong khi cô ấy là 1 học sinh giỏi?)

3. Bài tập

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống

1. I __________ if it will rain today. (wonder/wonders)

2. She __________ if they will come to the party. (wonder/wonders)

Bài tập 2: Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp

1. Direct: Is it going to rain today?

Indirect: I wonder if ______________.

2. Direct: Will she come to the party?

Indirect: I wonder if ______________.

Bài tập 3: Sử dụng “wonder if” với thì hiện tại

1. I wonder if she __________ (know) the answer.

2. They wonder if he __________ (like) the movie.

Bài tập 4: Sử dụng “wonder if” với thì quá khứ

1. She wondered if they __________ (arrive) on time.

2. I wondered if he __________ (finish) his homework.

Bài tập 5: Sử dụng “wonder if” với thì tương lai

1. I wonder if it __________ (rain) tomorrow.

2. We wonder if they __________ (come) to the meeting next week.

Bài tập 6: Hoàn thành câu với “wonder if”

1. He __________ if she will accept his apology.

2. They __________ if we can help them with the project.

Bài tập 7: Tạo câu hỏi gián tiếp với “wonder if”

1. (Does she like coffee?) I wonder if __________.

2. (Is he coming to the party?) She wonders if __________.

Bài tập 8: Sử dụng “wonder if” để diễn tả sự không chắc chắn

1. I wonder if this __________ (be) the right decision.

2. She wonders if they __________ (need) more time to finish.

Bài tập 9: Sử dụng “wonder if” để yêu cầu lịch sự

1. I wonder if you __________ (help) me with this task.

2. We wonder if you __________ (lend) us your car for the weekend.

Bài tập 10: Sử dụng “wonder if” trong câu phủ định

1. I wonder if he __________ (not/like) the food.

2. She wondered if it __________ (not/be) too late to call.

Bài tập 11: Kết hợp “wonder if” với các cấu trúc phức tạp hơn

1. I wonder if he __________ (know) the answer, because if he __________ (do), we can solve the problem.

2. They wondered if she __________ (finish) her work before the deadline, so they could start the next phase.

Bài tập 12: Viết đoạn văn sử dụng “wonder if”

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4-5 câu) mô tả một tình huống mà bạn sử dụng “wonder if” để bày tỏ sự thắc mắc hoặc yêu cầu lịch sự.

Ví dụ:

“I was planning a surprise party for my friend and I wondered if she would like the decorations I chose. I also wondered if everyone would be able to keep the secret until the big day. Additionally, I wondered if it was going to rain, as we planned to have part of the party outside. Finally, I wondered if I should prepare some extra food just in case more people showed up.”

Đáp án tham khảo:

Bài tập 1:

1. wonder

2. wonders

Bài tập 2:

1. it is going to rain today.

2. she will come to the party.

Bài tập 3:

1. knows

2. likes

Bài tập 4:

1. had arrived

2. had finished

Bài tập 5:

1. will rain

2. will come

Bài tập 6:

1. wonders

2. wonder

Bài tập 7:

1. she likes coffee

2. he is coming to the party

Bài tập 8:

1. is

2. need

Bài tập 9:

1. could help

2. could lend

Bài tập 10:

1. doesn’t like

2. wasn’t

Bài tập 11:

1. knows, does

2. had finished

LỜI KẾT: Vậy là bài học hôm nay phải kết thúc tại đây rồi. ZAenglish hy vọng qua bài học này các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức mới và bổ ích về Tiếng Anh hơn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên đề ngữ pháp tiếp theo.

 

Cấu trúc Wonder if trong tiếng anh
Chuyển lên trên